Müfredata, çevre ve doğa dersi konulsun

16.02.2017 Perşembe - 9:08

 

Milli Eğitim müfredatına çevre ve doğa dersi konulması için teklifte bulunduklarını açıklayan ÇMO Başkanı Sait Ağdacı, “Bu görevi sürdürebilir bir şekilde nesilden nesile aktarmak, ivedilikle ülkemizin sosyal politikası haline gelmelidir” dedi

Artun Umur ELMASER – Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Sait Ağdacı Milli Eğitim müfredatına çevre ve doğa dersi konulması için teklifte bulunduklarını belirterek, “ Gelecek nesillerin içilebilecek suyunu, ekilebilecek toprağını ve solunabilecek havasını korumak, dünya üzerinde yasayan insanlığın en önemli görevidir. Bu görevi sürdürebilir bir şekilde nesilden nesile aktarmak, ivedilikle ülkemizin sosyal politikası haline gelmelidir” dedi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİ
Ağdacı sözlerini, “Çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm yolları önerilsede bunlar içinde sorunların kaynağında, ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değeridir. Bunun için de en önemli faktörün eğitim olduğu kabul edilmelidir. Eğitimin; uygulama ve alışkanlık kazandırmadaki rolü ise yadsınamaz. Çevreye olumlu tutum ve davranışlar, ülkemizde birçok ailenin çocuklarını çevre konusunda bilgilendirmesi ve eğitmesi için yeterli bilince sahip olmaması nedeniyle sistemli ve düzenli bir biçimde okul öncesi ve ilköğretim sürecinde geliştirilebilir. Çevre eğitimine katkı sağlamak amacıyla yapılan araştırmalarda ülkemizde Okulöncesi, İlköğretim ve Orta öğretim programı içerisinde ele alınan çevre konularının çevre bilincini geliştirme açısından yeterli olmadığı ortadadır” ifadeleriyle sürdürdü.

ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞTİRİLMELİ
İlköğretim sonrası eğitimine devam edemeyen çocukların da göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Ağdacı, “Program içinde yeterince yer verilmeyen çevre konularında çocukların bilişsel seviyelerine uygun etkinlikler yaptırmak suretiyle, çevre eğitimini desteklemek gerekmektedir. Bu nedenle eğitimcilerin çocuklara, çevreyle ilgili bilgi vermeleri, çevreyi benimsetmeleri, çevre ile ilgili yeterli materyal sağlamaları, özendirici eylemler geliştirmeleri ve uygulama sonuçlarını somutlaştırarak çevre ile ilgili değer yargılarını beslemeleri gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere öncelikle eğiticilerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve eğitim verebilecek düzeye getirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak,taslak olarak sundukları müfredatın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte geliştirilmesi için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Ağdacı, “Odamızın, müfredatın uygulanması için edindiği deneyimleri paylaşmaktan onur duyacağını belirtmek isteriz. Uzun yıllardır, Odamızın şube ve temsilcilileri tarafından, kendi çabalarımızla okullarda verdiğimiz seminerlerin bir zorunluluk haline gelmesi, uygulamalı doğa eğitiminin verilmesi ülkemizin geleceği için umut verici olacaktır. Meslektaşlarımızın gerekli pedagojik formasyonla bu eğitimleri verebileceğinin de bilinmesini isteriz” dedi.

ÇEVRE VE DOĞA DERSİ
İçerik: Doğanın tanınması, doğa ile diğer canlılar arasındaki ilişki ve çevre kirliliği hakkında neden- sonuç ilişkisinin ortaya konulması, çevre kirliliğinin etkilerinin çarpıcı bir şekilde aktarılması. Amaç: Doğanın tam anlamıyla tanınması, doğaya ve canlılara olan sevginin arttırılması ve yapılan her etkinin sonuçlarının tüm canlılara olan etkisinin öğrenilmesi. Önerilen Program Süresi: Haftada 2 saat olarak işlenmeli. Ayda 4 saat uygulamalı eğitim yapılmalı. İlkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimi kapsamında en az 2 saati ilçe belediyesinin v.b. desteği ile oluşturulacak doğal alanda bulunması sağlanmalıdır. Bu konu 4. Madde de detaylı olarak açıklanmaktadır. Uygulama İçeriği: Seminer, atölye çalışmaları, okulun bulunduğu il sınırları içerisindeki doğal yaşam ortamlarına geziler olmalıdır. Çevre alanındaki gelişmeler, çalışmalar ile ilgili bilgi almaları amacıyla bu kapsamda çalışan kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile çalışılabilir.

Etkinlikler: Ağaç dikme, orman ya da sahil temizlik çalışmaları ile farkındalık yaratma, doğa kampı, çevre proje yarışmaları yapılmalıdır. Televizyon, bilgisayar ve telefonun olmadığı ortamlarda doğa ile iç içe oyunlar oynanmalıdır.Etkinlikler kapsamında okullarda atık toplama kampanyaları düzenlenebilir. Kampanya sonrası öğrenci ya da sınıf bazında ödül, takdir hediyeleri verilerek teşvik amaçlanmalıdır. Okulda başlayan bu etkinliğe ailelerin de katkısı beklenmelidir. Böylece asıl hedef olan çevrenin korunması amacına ulaşılabilir.

 

 

Etiketler:
Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.